Skip to content
Deliveries Sent Out on Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays
Deliveries Sent Out on Tuesdays, Thursdays, Saturdays, & Sundays

Hi no Kuni: Nanbu Tahaku Katakuriko - Potato Starch (10 oz / 300 g)

$2.94
Contains 100% potato starch from Hokkaido.